Opłaty obowiązujące w postępowaniu sądowym

W postępowaniu sądowym dotyczącym zastawu rejestrowego pobierane są następujące opłaty:
  • od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - 200 zł,
  • od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - 100 zł,
  • od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów - 50 zł.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów, do którego składany jest wniosek:
 
 
Wysokość opłat została określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wniosek nie opłacony prawidłowo podlega zwróceniu. W tym przypadku ze względu na art. 511(1) kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 39 ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów nie stosuje się przepisów art. 130 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że przewodniczący wydziału w razie nienależytego opłacenia wniosku nie wzywa do uzupełnienia braku, lecz od razu następuje zwrot wniosku.

O dokumencie