Opłaty za udostępnienie informacji z Rejestru Zastawów

Za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane z rejestru zastawów przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych pobierane są następujące opłaty:

  • za wydanie zaświadczenia - 20 zł,
  • za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł,
  • za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł.

 

Opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Opłatę za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji przy Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura:

Wykaz numerów rachunków dochodów budżetowych sądów powszechnych

 

O dokumencie