Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów

Sąd Adres wydziału Obszar właściwości - okręgi:
 
Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103

tel. (0-85) 66-56-264
fax (0-85) 66-56-310
białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

tel. (0-58) 32 13 657
fax (0-58) 32 13 658
bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

tel. (0-32) 251-89-57
fax (0-32) 251-87-24
bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel. (0-12) 619-50-15
fax (0-12) 619-50-17
kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18


tel. (81) 464-87-74

                464-87-75
               
464-87-77

lubelski
radomski
siedlecki
zamojski
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

centrala (42) 66 46 200
obsługa interesantów (42) 66 46 223
kierownik sekretariatu (42) 66 46 220
fax (42) 66 46 229
kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8

tel. (0-61) 64 73 730
fax (0-61) 64 73 729
koniński
poznański
zielonogórski
Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4

tel. (0-17) 71 52 419
fax. (0-17) 71 52 494
krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42

tel. (91) 48-55-280
fax (91) 48-55-521
gorzowski
koszaliński
szczeciński
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

centrala (22) 44 00 300
obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674
kierownik sekretariatu (22) 44 00 571
fax (22) 44 00 573
warszawski
warszawsko-praski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20

tel. (0-71) 334-82-82
fax (0-71) 334-82-81
jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski

 

O dokumencie

Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów i obszary ich właściwości zostały ustalone w § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w § 4 punkt. a,b,c. a także rozporządzenia Dz.U. 07.163.1161 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Każdy Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów jest właściwy do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych należących do okręgów wymienionych w trzeciej kolumnie tabeli.

Obszary właściwości sądów rejonowych należących do poszczególnych okręgów zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

O dokumencie

Właściwy sąd prowadzący Rejestr Zastawów można ustalić na podstawie poniższego wykazu:

 

O dokumencie