Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów

Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

 

Moduł "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG" umożliwia:

 • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji RZ;
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji RZ.


Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG":

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji
 • składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie:
  - pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku)
  - doc
  - odt
  - txt
  - rtf

 

Dodatkowe informacje o elektronicznym dostępie do RZ

O dokumencie