Organizacje pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego, które nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i spełniły wymagania, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników.

 


Symbol formularza


Symbole załączników dla danego formularza


Uwagi

KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-W-OPP - Działalność pożytku publicznego
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH - Sposób powstania
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
- KRS-W-OPP
KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z-OPP - Zmiana - działalność pożytku publicznego
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależy od rodzaju zmiany
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
   
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
   
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP - Wierzyciele  
KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana
   
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
   

O dokumencie