Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS

CI KRS-EKDS Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów format rtf
format pdf
CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format rtf
format pdf
CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format rtf
format pdf
CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format rtf
format pdf
CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS format rtf
format pdf
CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego format rtf
format pdf
CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego format rtf
format pdf
CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego format rtf
format pdf
CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego format rtf
format pdf
CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego format rtf
format PDF
CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format rtf
format PDF