Kontakt z nami

Elektroniczny formularz zgłoszeń do MS

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

tel. 22 39 76 515, 39 76 517

fax 22 39 76 500

Godz. urzędowania:
Pon: 8:00 – 18:00
Wt-Pt: 8:15 – 16:15

Kasa:
Pon: 8:00 – 17:45
Wt-Pt: 8:15 – 15:45
 

Informacje na temat zasad dokonywania wpisów do rejestru są udzielane w Wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Pod podanymi numerami telefonów udzielane są wyłącznie informacje dotyczące wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru.
Nie są natomiast udzielane żadne informacje dotyczące stanu spraw toczących się w Sądach Gospodarczych - Wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, ani nie są udzielane porady prawne.

 

Adresy i telefony poszczególnych Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego:

O dokumencie