Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Usługa będzie uruchomiona z dniem 15 marca 2018 roku.

Aby korzystać z funkcjonalności „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych” jest wymagane posiadanie konta w systemie.

Do logowania do systemu uprawnia konto założone na portalu eKRS w system „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”.

W przypadku kont założonych przed 15 marca 2018 r., aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, należy dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Można posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Aby zautoryzować konto należy:

  • wejść do systemu S24 na stronie głównej portalu eKRS
  • wejść do zakładki „Moje konto”
  • wybrać zakładkę „Autoryzacja”

W przypadku nie posiadania konta należy je utworzyć. Konto można utworzyć wchodząc do systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS.

Utworzone konto uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” oraz systemu „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.

Wszystkie funkcje związane z zarządzeniem kontem:

  • zmiana hasła
  • zmiana adres e-mail
  • zmiana podpisu
  • usuniecie konta

dostępne są w systemie „S-24” w zakładce „Moje konto”.

Od 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ w funkcji „Pomoc” znajdziecie Państwo:

  • Szczegóły dotyczące tworzenia i zarzadzania kontem w dokumencie „Instrukcja tworzenia i obsługi kont w portalu S24 i RDF”.

  • Szczegóły dotyczące instrukcji obsługi aplikacji przez użytkowników w dokumencie „Instrukcja użytkownika”.

  • Szczegóły dotyczące  instrukcji składania podpisu kwalifikowanego w dokumencie: „Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w portalu e-KRS”.

O dokumencie