Rok 2015

BA-F-II-3710-20/15

2015-05-28

Świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy danych PostgreSQL.

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ – „Wzór umowy”.
  • Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – „Wzór miesięcznego raportu realizacji przedmiotu umowy”.

W związku z powyższym Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie