Rok 2015

BA-F-II-3710-27/15

2015-05-26

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznej.

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionego Załącznika:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” wraz z załącznikami

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionego Załącznika.

powrót do listy aktualności

O dokumencie