Rok 2015

BA-F-II-3710-25/15

2015-03-25

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla łącznie 80 uczestników [+/- 10%, maksymalnie 88 osób] w ramach projektu "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych)”.

powrót do listy aktualności

O dokumencie