Rok 2014

BOF-II-3710-60/14

2014-10-13

Dostawa materiałów służących do oznakowania.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionego Załącznika:

1.       Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
2.       Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia
3.       Załącznik nr 4 do Umowy - Lista lokalizacji dostaw Materiałów służących do oznakowania

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionego Załącznika.

powrót do listy aktualności

O dokumencie