Rok 2011

BDG-II-3710-47/11

2011-09-30

Usługa serwisu sprzętu sieciowego

 

 

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:
 
1.  Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wspólny Wzór Umowy”
2.  Załącznik nr 1 do Umowy - „Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja sprzętu sieciowego - część I przedmiotu zamówienia”
3.  Załącznik nr 1 do Umowy - „Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja sprzętu sieciowego - część II przedmiotu zamówienia”
4.  Załącznk nr 2 do Umowy – „Wspólny formularz zgłoszenia awarii”
 
W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie