Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego

W Dzienniku Ustaw Nr 78, poz. 708 z 9 maja 2003 r. opublikowany został Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) powołujący do życia pierwszy stały międzynarodowy sąd karny. Jurysdykcja MTK nie jest ograniczona lokalnie do danego państwa czy regionu, jak to miało miejsce w przypadku dotychczas istniejących Trybunałów ad hoc (dla byłej Jugosławii czy dla Rwandy) i odnosi się do najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej: ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych. MTK ma charakter komplementarny - stanowi uzupełnienie krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, co oznacza pierwszeństwo jurysdykcji sądów krajowych przed jurysdykcją MTK. Odpowiedzialnością przed Trybunałem objęte są osoby fizyczne, które dopuściły się wymienionych w Statucie zbrodni, niezależnie od funkcji pełnionych przez nie w danym państwie.
Polska ratyfikowała Statut MTK 12 listopada 2001 r. Wszedł on w życie 1 lipca 2002 r. a inauguracyjne posiedzenie Trybunału odbyło się 11 marca 2003 r.
W uzupełnieniu Statutu przyjęte zostały Reguły Procesowe i Dowodowe, które będą stosowane w postępowaniu przed Trybunałem.

O dokumencie

Inne strony

O dokumencie