Standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

 

 

Publikacja obejmująca wszystkie wyżej wymienione standardy:

 

O dokumencie