Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) zastał powołany na podstawie Rezolucji 827 przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 25.05.1993 r. Jego jurysdykcją objęte są następujące przestępstwa popełnione na terytorium byłej Jugosławii od 1991 roku: ciężkie naruszenia Konwencji Genewskich z 12.08.1949 r. o ochronie ofiar wojny (Dz.U. z 1956 r., Nr 38, poz. 171), naruszenia praw i zwyczajów wojennych, ludobójstwo oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Trybunał składa się z 16 stałych sędziów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, z listy przedstawionej przez Radę Bezpieczeństwa. Ponadto do składów orzekających mogą być powoływani tzw. sędziowie ad litem. Prokuratorem Trybunału jest od 1.01.2008 r. Serge Brammertz, który zastąpił na tym stanowisku Carlę del Ponte.

MTKJ działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 827 (1993).

O dokumencie