Wyniki egzaminów pisemnych

Egzamin z języka niemieckiego z dnia 27.09.2011 r. godz. 13.30

2011-10-31

01B
154,00
zdany
02B
138,00
niezdany
03B
140,00
niezdany
04B
150,00
zdany
05B
134,00
niezdany
06B
126,00
niezdany
07B
153,00
zdany
08B
101,00
niezdany
09B
159,00
zdany
10B
125,00
niezdany
12B
156,00
zdany
13B
131,00
niezdany

powrót do listy aktualności

O dokumencie