Wyniki egzaminów pisemnych

Wyniki egzaminu pisemnego z języka ukraińskiego z dnia 30 września 2011 r.

2011-10-26

 

01 – 143 punkty – niezdany
02 – 189 punktów – zdany
03 – 182 punkty – zdany
04 – 108 punktów – niezdany
05 – 192 punkty – zdany
06 – 190 punktów – zdany
07 – 195 punktów - zdany
powrót do listy aktualności

O dokumencie