Wyniki egzaminów pisemnych

Egzamin pisemny z języka rosyjskiego z dnia 25 maja 2011 r.

2011-06-06

KOD PRACY / PUNKTY                          en - egzamin niezdany        ez - egzamin zdany

 

02 - 123 en

03 - 167 ez

04 - 103 en

05 - 164 ez

06 - 155 ez

07 - 165 ez

11 - 111 en

12 - 85 en

13 - 155 ez

14 - 150 ez

15 - 151 ez

16 - 185 ez

17 - 135 en

powrót do listy aktualności

O dokumencie