Literatura

Literatura

2018-03-14

 

 
LITERATURA ZAWODOWA
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH
 

1.      Bazlik M., Ambrus P., Bęcławski M., (2010), The grammatical structure of Legal English.  Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

2.      Berezowski L.,(2014), Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

3.      Berezowski, L., (2017), Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? 6 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

4.      Berezowski L., (2017a), Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

5.      Biernacka-Licznar K., (2013), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość – zbiór dokumentów w języku włoskim. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

6.      Bogudziński J., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język Angielski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck   

7.      Bogudziński J., (2016a), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

8.      Borkowski T. (2011), Polsko-angielski słownik terminów prawnych PolTerm z definicjami.Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

9.      Bosek-Szeska B., Michalska A., (2011),  Nouveau recueil de documents francais.Warszawa: Wydawnictwo Translegis

10.    Cieślik B., Laska L., Rojewski M. (red.), (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

11.   Cieślik Bolesław i in., 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

12.  Cronin M., (2016), Przekład w epoce cyfrowej, w: Translatio. Kraków:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13.  Czyżewska M. et al. (2016), Przyszłość zawodu tłumacza przysiegłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysiegłych i Specjalistycznych TEPIS.

14.  Dostatni G. (2005), Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

15.  Florczak J., (2012), Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

16.  Iluk J., Kubacki A. D., (2006), Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI.

17.  Kielar B.Z., (2003), Zarys translatoryki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych.

18.  Kierzkowska D., (2007), Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

19.  Kierzkowska D., (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

20.  Kierzkowska D. (red.), (2014), Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

21.  Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

22.  Kizińska A., (2015), Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe.  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

23.  Konieczna-Purchała A., (2013), Przekład prawniczy. Język angielski. Praktyczne ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

24.  Kozłowska Z., (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

25.  Kozłowska Zofia, Anna Szczęsny, 2018. Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

26.  Kubacki A. D., (2008), „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”, w: Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.

27.  Kubacki A. D., (2011), Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

28.  Kubacki A. D., (2012), Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

29.  Kubacki A. D. (2012a), Tłumaczenie poświadczone. status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business.

30.  Kubacki A. D., Dahlmanns K., (2014), Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

31.  Kubacki A. D., (2015), Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

32.  Kuźniak M., (2015), Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

33.  Kuźnik A., Podleśny B., (2014), Documentos Espanoles. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

34.  Lingua Legis, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 1994-2004, red. Danuta Kierzkowska, numery 1-13, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS (od 2005 r. Wydawnictwo Translegis), ISSN 1231-5370, www.translegis.com.pl

35.  Lingua Legis, Czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 14-22, red. Danuta Kierzkowska, Warszawa, Wydawnictwo Translegis, ISSN 1231-5370, www.translegis.com.pl

36.  Lingua Legis, Czasopismo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 23 i następne, red. Anna Jopek-Bosiacka, Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, ISSN 1231-5370, E-ISSN 2543-4357, www.lingualegis.ils.uw.edu.pl

37.  Marschner H., (2015), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Spółka z o.o. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

38.  Marschner H., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Zobowiązania. Język niemiecki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

39.  Marschner H., (2016a), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów i pism. Umowy handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

40.  Moczulski M., 2016, Formuła poświadczająca stosowana przez tłumaczy przysięgłych w Polsce – praktyka i zalecenia a Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, w: Lingua Legis nr 24. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.

41.  Myrczek-Kadłubicka E., (2013), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

42.  Myrczek-Kadłubicka E., (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

43.  Ndiaye I. A., Jeglińska B. (red.), (2011), Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

44.  Pływaczewski E., (2014), Current problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

45.  Poznański J., D. Kierzkowska (red.), (1996), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

46.  Poznański J., (2007), Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

47.  PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).

48.  Rybińska Z., D. Kierzkowska, (2011), The New Selection of English Documents. Warszawa:  Wydawnictwo Translegis.

49.  Rybińska Z. (red.), (2011), Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis.

50.  Skrodzka T. ( red.), (2008), Raccolta di documenti Italiani. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

51.  Springer Ch., 2014, Tłumacz jako pośrednik kulturowy w Europie Środkowej od XVII wieku do dzisiaj, w: Lingua Legis nr 22, Warszawa, Wydawnictwo Translegis

52.  Wojtasiewicz O.,  (2007)), Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

powrót do listy aktualności

O dokumencie