Aktualności

Nazwiska w Egipcie

2017-05-05

Zgodnie z egipskimi przepisami, art. 38 i 39 kodeksu cywilnego oraz art. 33 rozporządzenia wykonawczego do ustawy nr 143/1994 o sprawach cywilnych, każdy obywatel Egiptu posiada imię i nazwisko, składające się z ciągu czterech imion [które są zapisywane w dokumentach egipskich jako „pełne imię”: ang. full name], z czego pierwszy człon to imię, drugi to imię ojca, trzeci to imię dziadka, a czwarty to nazwisko. 

W praktyce można spotkać się z następującymi przypadkami:

- nie zawsze dziecko nosi to samo nazwisko, które posiada jego ojciec, ponieważ pełne imię dziecka często zostaje skrócone o ostatni człon, który jest nazwiskiem ojca;

- zdarza się, że nazwiskiem dziecka jest jeden z członów pełnego imienia ojca, wybierany wybiórczo przez rodzica lub rodziców;

- ponadto istnieje możliwość zapisu pełnego imienia, które posiada więcej niż cztery człony.

Wynika to z tego, że praktyka zapisu pełnych imion obywateli Egiptu, stosowana przez urzędników, jest dowolna i w dużej mierze uzależniona od woli rodziców. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, chcąc zastosować podział pełnego imienia na imię i nazwisko, należy traktować pierwszy człon jako imię, a ostatni jako nazwisko, niezależnie od liczby imion.

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).
powrót do listy aktualności

O dokumencie