Rok 2016

PO/UG/2016-02/MW

2016-07-26

Usługa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i członków ich rodzin.

więcej

BA-F-II-3710-29/16

2016-07-14

Nadzór inwestorski branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – nad wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej oraz ciepłej, cyrkulacji, instalacji...

więcej

BA-F-II-3710-21/16

2016-07-13

Utrzymanie i rozwój SIS2-SAD

więcej

BA-F-II-3710-30/16

2016-07-12

Świadczenie usług pocztowych, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i aktów wykonawczych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie: przyjmowania i doręczenia przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib zamawiającego...

więcej

BA-F-II-3710-22/16

2016-07-08

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad przebudową głównych schodów wejściowych oraz budową pochylni umożliwiającej osobom na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  13