Rok 2012

BDG-II-3710-26/12

2012-09-21

Dostawa bonów towarowych

 

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionego Załącznika.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie