Rok 2011

BDG-II-3710-39/11

2011-08-12

Dostawa 218 sztuk zestawów komputerowych

 

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników: 

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
  • Załącznik nr 2 do Umowy - „Lista dystrybucyjna zestawów komputerowych”
  • Załącznik nr 4 do Umowy - „Wykaz płatników”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.
 

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 791)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1201)

powrót do listy aktualności

O dokumencie