Rok 2007

BDG-III-3820-3/07

2010-10-08

Wykonywanie serwisu aplikacji użytkowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego. Usługa serwisu obejmuje obsługę aplikacji i bazy danych działających na platformie OpenVMS/AlphaServer, aplikacji „Akty Prawne” oraz aplikacji sądowej w wersji realizującej tylko zapytania do bazy KRK.
Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji: 50312500-0

powrót do listy aktualności

O dokumencie