Wezwania

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w sprawie KR II R 13/18

2018-05-25

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1...

więcej

Wezwanie świadka - Pani Wiesławy Iwanickiej - na rozprawę w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18

2018-05-23

Wezwanie świadka na rozprawę w dniu 13 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 - gmach Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula)

więcej

Wezwanie świadka - Pana Przemysława Andrzeja Niedzielskiego - na rozprawę w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18

2018-05-23

Wezwanie świadka na rozprawę w dniu 13 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 - gmach Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula)

więcej

Wezwanie świadka - Pana Grzegorza Filipa Arczyńskiego - na rozprawę w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18

2018-05-23

Wezwanie świadka na rozprawę w dniu 13 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 - gmach Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula)

więcej

Wezwanie świadka - Pana Bartłomieja Kościuszki - na rozprawę w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18

2018-05-23

Wezwanie świadka na rozprawę w dniu 13 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 - gmach Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula)

więcej
1  ...  6 7 8 9 10 11 12 13  ...  13