Wezwania

Wezwanie strony - Brygidy Kingi Goworek - na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1...

więcej

Wezwanie świadka Jerzego Bandurskiego na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej

Wezwanie świadka Krzysztofa Dębskiego na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50...

więcej

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pana Krzysztofa Dębskiego w postępowaniu ogólnym

2018-06-14

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Krzysztofa Dębskiego aby w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze...

więcej

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pana Mirosława Bieńka w postępowaniu ogólnym

2018-06-14

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Mirosława Bieńka aby w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze świadka w...

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  13