Wezwania

Wezwanie strony - Małgorzaty Kamili Rogozińskiej-Dzik - na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej

Wezwanie strony - Mirosława Bieńka - na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej

Wezwanie strony - Mariana Robełka - na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej

Wezwanie świadka Mariusza Pątkowskiego na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej

Wezwanie strony - Danuty Gabrieli Robełek- na rozprawę w dniu 12 lipca 2018 r.

2018-06-20

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 §...

więcej
1  ...  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ...  13