Wezwania

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pani Danuty Robełek w postępowaniu ogólnym

2018-06-14

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Danutę Robełek aby w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwana w charakterze świadka w...

więcej

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pana Mariana Robełka w postępowaniu ogólnym

2018-06-14

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Mariana Robełka aby w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze świadka w...

więcej

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w postępowaniu ogólnym

2018-06-14

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz aby w dniu 12 lipca 2018 r., godz. 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwana w charakterze...

więcej

Wezwanie na posiedzenie ogólne przed Komisją Pana Marka Dębskiego w postępowaniu ogólnym

2018-05-25

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Marka Dębskiego aby w dniu 30 maja 2018 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze świadka w...

więcej

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w sprawie KR II R 13/18

2018-05-25

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1...

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  13