Wezwania

Wezwanie na posiedzenie przed Komisją Pana Andrzeja Walentego Jakubiaka w postępowaniu ogólnym

2018-04-17

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Andrzeja Walentego Jakubiaka aby w dniu 25 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w...

więcej

Wezwanie na posiedzenie przed Komisją Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w postępowaniu ogólnym

2018-04-13

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz aby w dniu 25 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwana w...

więcej

Wezwanie na posiedzenie przed Komisją Pani Elżbiety Jakubiak w postępowaniu ogólnym

2018-04-13

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Elżbietę Jakubiak aby w dniu 25 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 (aula), gdzie będzie przesłuchiwana w charakterze...

więcej

Wezwanie świadka na rozprawę w sprawie I R 3/18

2018-04-06

Wezwanie świadka na rozprawę w dniu 16 kwietnia 2018 r. godz. 10 w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula)

więcej

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w sprawie I R 3/18

2018-03-29

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), rozprawa w sprawie decyzji, dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dahlberga 5 róg Bolecha 21, w dniu 16 kwietnia 2018...

więcej
1  ...  8 9 10 11 12 13  ...  13