Wezwania

Wezwanie świadka na rozprawę w sprawie I R 3/18

2018-04-06

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy, Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wzywa Pana Marka Andruka, aby w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 stawił się na rozprawie w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze świadka na okoliczność przebiegu reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Dahlberga 5 róg Bolecha 21.

Pliki

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 kwietnia 2018 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie