Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

VI Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet obejmujące okres od 1 czerwca 1998 r. do 31 maja 2002 r.

Tekst sprawozdania

Połączone IV i V Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet obejmujące okres od 1 czerwca 1990 r. do 31 maja 1998 r.

Tekst sprawozdania

O dokumencie