Upoważnienia

Upoważnienia Przewodniczącego Komisji

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 7 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Z 2017 r. poz. 141, z późn. zm.) do Kompetencji Przewodniczącego Komisji należy wyznaczenie członka Komisji do wykonywania niektórych kompetencji Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego pracownika urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, do wykonywania niektórych kompetencji Przewodniczącego Komisji, w tym poza siedzibą Komisji.
 
W załączeniu stosowne upoważnienia Przewodniczącego Komisji.

O dokumencie