Skład Komisji

W skład Komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz 8 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 

PRZEWODNICZĄCY:

  • Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

CZŁONKOWIE:

  • Sebastian Kaleta – zastępca Przewodniczącego

  • Bartłomiej Opaliński – zastępca Przewodniczącego

  • Łukasz Kondratko

  • Robert Kropiwnicki

  • Paweł Lisiecki

  • Jan Mosiński

  • Sławomir Potapowicz
  • Adam Zieliński

 

O dokumencie