Społeczna Rada

Przy Komisji działa Społeczna Rada, będąca organem opiniodawczo-doradczym Komisji. 

Członków Społecznej Rady, w liczbie do 9 osób, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich. 

SKŁAD SPOŁECZNEJ RADY 

  1. Amsterdamska Anna
  2. Andrzejewski Robert
  3. Baranek Bożenna
  4. Hejka Oskar
  5. Jasiński Marek
  6. Kubas Weronika
  7. Lewandowski Krzysztof
  8. Tomczak - Babirecka Hanna

O dokumencie