Wsparcie dla OSP

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa wielkopolskiego

2018-08-06
Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa wielkopolskiego, do składania wniosków w ramach XV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: 
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl 
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.
  
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
1. Należy założyć konto na stronie 
www.witkac.pl
2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. https://witkac.pl/#contest/view?id=7013

Pliki

Instrukcja składania wniosków Instrukcja składania wniosków (liczba pobrań: 1397)

Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze (liczba pobrań: 1580)

Instrukcja Witkac_krok_po_kroku Instrukcja Witkac_krok_po_kroku (liczba pobrań: 972)

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 1281)

Wyniki naboru Wyniki naboru (liczba pobrań: 1452)

powrót do listy aktualności

O dokumencie