Wsparcie dla OSP

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa mazowieckiego

2018-07-09

 Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa mazowieckiego, do składania wniosków w ramach XIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. https://witkac.pl/#/contest/view?id=6829

Pliki

Witkac krok po kroku Witkac krok po kroku (liczba pobrań: 1619)

Nabór FS Nabór FS (liczba pobrań: 2254)

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 1579)

Instrukcja składania wniosków Instrukcja składania wniosków (liczba pobrań: 1542)

Wyniki naboru Wyniki naboru (liczba pobrań: 1939)

powrót do listy aktualności

O dokumencie