Wsparcie dla OSP

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa kujawsko-pomorskiego

2018-05-07
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
 
Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, do składania wniosków w ramach X naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 
 
Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu
e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl 
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

 

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości  -  BEZPOŚREDNI LINK

Pliki

Instrukcja składania wniosków Instrukcja składania wniosków (liczba pobrań: 1099)

Nabór - ogłoszenie Nabór - ogłoszenie (liczba pobrań: 1309)

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 1068)

Witkac - krok po kroku Witkac - krok po kroku (liczba pobrań: 814)

Wyniki naboru Wyniki naboru (liczba pobrań: 881)

powrót do listy aktualności

O dokumencie