Wsparcie dla OSP

odawedywmaimg_20180131_135343637_hdr.jpg

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa opolskiego

2018-04-09

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa opolskiego, do składania wniosków w ramach VII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl 

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości  -  https://witkac.pl/#/Contest/View/6272 

 

Pliki

Instrukcja składania wniosków Instrukcja składania wniosków (liczba pobrań: 1200)

Nabór - ogłoszenie Nabór - ogłoszenie (liczba pobrań: 1420)

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 1074)

Witkac - krop po kroku Witkac - krop po kroku (liczba pobrań: 826)

Wyniki naboru - woj. opolskie Wyniki naboru - woj. opolskie (liczba pobrań: 1120)

powrót do listy aktualności

O dokumencie