Wsparcie dla OSP

MS

Rusza nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z województwa opolskiego

2018-04-05

W związku z zawarciem porozumienia o współpracy między Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw Funduszu Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielania dotacji celowych z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wynikającą z tego koniecznością dostosowania trybu udzielania dotacji, uprzejmie zawiadamiamy, że termin rozpoczęcia naboru wniosków dla województwa opolskiego został wyznaczony na dzień 9 kwietnia 2018 r.

Współpraca z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ma na celu usprawnienie udzielania dotacji.

Dotacje będą udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej będą obligatoryjnie opiniowali poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe będzie również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

Niezbędne jest więc dostosowanie systemu komputerowego do zmodyfikowanego trybu udzielania dotacji.

Harmonogram dotyczący kolejnych województw pozostaje bez zmian:

  • Łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
  • Pomorskie – 7 maja 2018 r.
  • Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
  • Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
  • Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
  • Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
  • Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
  • Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
  • Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
  • Lubuskie – 3 września 2018 r.
powrót do listy aktualności

O dokumencie