Konkursy 2019 - 2021

LXXVII otwarty Konkurs ofert na lata 2019-2021 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom, Ośrodek - Leszno

2019-02-01

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach LXXVII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie. 

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=9085

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

 

Pliki

Ogłoszenie o konkursie ofert Ogłoszenie o konkursie ofert (liczba pobrań: 597)

Instrukcja Witkac krok po kroku Instrukcja Witkac krok po kroku (liczba pobrań: 916)

Karta oceny formalnej Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 909)

Karta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 957)

powrót do listy aktualności

O dokumencie