Aktualne - Wszczęte

DB-IV-5415-2/17

2017-11-20

Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (dalej: System E-Płatności).

1)   Odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania wykonawców-14.12.2017 r.

UWAGA !!! Zmiana treści załączników nr:  5 do OWK i 7c do Umowy Koncesji

2)   Załącznik nr 1 do pisma – Wykaz Metod Płatności (załącznik nr 5 do OWK),
3)   Załącznik nr 2 do pisma - Opis procesu płatności (załącznik nr 7c do Umowy Koncesji),
4)   Załącznik nr 3 do pisma - Informacje stanowiące odpowiedzi na pytania nr 8 i 9.

Pliki

Ogłoszenie o koncesji Ogłoszenie o koncesji (liczba pobrań: 779)

Opis warunków koncesji Opis warunków koncesji (liczba pobrań: 815)

powrót do listy aktualności

O dokumencie