Aktualne - Wszczęte

DB-IV-5415-2/17

2017-11-20

Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (dalej: System E-Płatności).

więcej