Informacje ogólne - wzory

Informacja dla stron w zakresie skutków wniesienia sprzeciwu przez Miasto Stołeczne Warszawa

2018-09-13

Miasto Stołeczne Warszawa złożyło dotychczas sprzeciwy od każdej decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, dalej „Komisja” przyznającej wnioskodawcom (osobom zajmującym lokal w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji...

więcej

Informacje dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień

2018-03-20

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że mogą Państwo ubiegać się o przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z szykanami i utrudnieniami, które wynikły wskutek wadliwego procesu nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicach: - Noakowskiego 16; wnioski...

więcej