Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu skargi Hanny Gronkiewicz-Waltz: d. ul. Twarda 10

2017-09-07

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skargi Hanny Gronkiewicz-Waltz: d. ul. Twarda 8

2017-09-07

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej

Zawiadomienie o zabezpieczeniu postępowań rozpoznawczych w sprawach o sygn. akt R 14/17 oraz R 15/17 poprzez nakazanie wpisu w...

2017-09-07

 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa ( Dz. U. poz.718) Komisja zawiadamia, że w dniu 1 września 2017 r. w...

więcej

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 1 września 2017 r. postępowań rozpoznawczych dotyczących nieruchomości przy ul. Hożej 23/25...

2017-09-01

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że w dniu 1 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zostały wszczęte postępowania rozpoznawcze dotyczące nieruchomości...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skargi Miasta Stołecznego Warszawy: d. ul. Twarda 10

2017-08-30

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej
1  ...  68 69 70 71 72 73 74 75  ...  75