Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 21 września 2017 r. postępowań rozpoznawczych dotyczących nieruchomości przy ul. Mokotowskiej...

2017-09-22

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że w dniu 21 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zostały wszczęte postępowania rozpoznawcze dotyczące nieruchomości...

więcej

Decyzje w sprawie ul. Poznańskiej 14 w Warszawie o sygn.akt R 10/17

2017-09-20

  Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Poznańskiej 14...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skargi: ul. Sienna 29

2017-09-14

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej

Zawiadomienie o przekazaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: d. ul. Twarda 8 i d. ul. Twarda 10

2017-09-13

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu skargi Hanny Gronkiewicz-Waltz: d. ul. Chmielna 70

2017-09-07

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

więcej
1  ...  67 68 69 70 71 72 73 74 75  ...  75