Kontakt z nami

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
 

Wsparcie użytkownika Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

tel. 71 748 96 00 - wybierz 4

e-mail: rps-pomoc@ms.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

O dokumencie