Aktualności

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2019-01-21

W dniu 13 grudnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: Trybunał) ogłosił wyrok w sprawie Witkowski p-ko Polsce (skarga nr 21497/14).

Skarżący podnosił naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i wskazywał, że jego dostęp do sądu został ograniczony z uwagi na brak możliwości odwołania się od wyroku sądu I instancji wydanego w sprawie karnej. Skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w dniu jego wydania (o godz. 9:40), jednakże przed jego ogłoszeniem (które nastąpiło w godzinach późniejszych). Z tej przyczyny sąd uznał wniosek za przedwczesny i odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. Dodatkowo, Trybunał wziął pod uwagę fakt, że sąd krajowy wydał zarządzenie odmowne sześć dni po ogłoszeniu wyroku, co – biorąc pod uwagę czas niezbędny na jego doręczenie – uniemożliwiało skarżącemu zachowanie terminu 7-dniowego na ponowne złożenie wniosku.

Trybunał wskazał, że choć Państwo posiada pewien margines uznania uchwalając zasady dostępu do sądu, to jednak należy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy środkami przyjętymi a celami, jakim norma ma służyć i unikać w tym względzie przesadnego formalizmu.

Trybunał orzekł, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i z tego tytułu zasądził na rzecz skarżącego sumę 3 000 euro tytułem zadośćuczynienia oraz 1 537 euro tytułem zwrotu kosztów.

Orzeczenie dostępne jest w języku francuskim w bazie orzeczniczej Trybunału (www.echr.coe).

powrót do listy aktualności

O dokumencie