Rok 2018

BF-II-3710-6/18

2018-10-18

Kompleksowe przygotowanie do przekazania do archiwum zakładowego materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

więcej

BF-II-3710-19/18

2018-10-16

Dostawa licencji i wsparcie techniczne dla oprogramowania Red Hat, SUSE i JBoss oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi funkcjonalnej i technicznej oprogramowania w podziale na 3 części.

więcej

BF-II-3710-13/18

2018-10-11

Świadczenie usług wsparcia technicznego, dostawę licencji umożliwiających gromadzenie, korelację i analizę logów dla posiadanego i eksploatowanego przez zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji środowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz przeprowadzenie szkoleń

więcej

BF-II-3710-16/18

2018-10-10

Kompleksowe przygotowanie do przekazania do archiwum zakładowego materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

więcej

BF-II-3710-18/18

2018-10-05

Świadczenie pomocy prawnej dla DIRS MS

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  9