Rok 2018

BF-II-3710-28/18

2018-11-29

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z licencjami oraz etykiet do drukarek w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w Ministerstwie Sprawiedliwości

więcej

BF-II-3710-26/18

2018-11-29

Usługa archiwizacji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dla BF i DB.

więcej

BF-II-3710-25/18

2018-11-09

Świadczenie usługi konferencyjnej i gastronomicznej

więcej

BF-II-3710-24/18

2018-11-08

Kompleksowa usługa przeprowadzenia 2 zamkniętych dwudniowych szkoleń wraz z usługą cateringową.

więcej

BF-II-3710-3/18

2018-10-29

Usługa archiwizacji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dla DWOiP.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  9